• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано 01.12.2020 г.


Обявление на заповед на кмета на общината по 124а         Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 1361/ 23.11.2020 г. е допуснато изработването на ПУП- ПЗ за ПИ 39459.505.328 по КК на с. Кранево м-т. „Поляните", община Балчик, с отреждане за Вилно застояване -"Ов", съгласно преписка с  вх. № № УТ-2060-8/17.06.2020; УТ-2060-8-001/03.07.2020 г

          


Прикачени файлове: