• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 18.11.2020 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, със заповед № 946/ 11.08.2020 г. за допускане изработването на ПУП- ПЗ за ПИ 39459.505.20 по КК на с. Кранево м-т. „Поляните", община Балчик, с отреждане за Вилно застояване -"Ов", съгласно ОУП

Прикачени файлове: