• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 18.11.2020 г.

Община Балчик съобщава, на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, със заповед № 1311/ 06.11.2020 г. е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) - ПУП - ПЗ за ПИ 53120.507.350 по КК на с. Оброчище

Прикачени файлове: