• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

До

всички собственици

на пътно превозни средства с животинска тяга

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е


В изпълнение на чл.167, ал.2, т.4 от Закона за движение по пътищата и във връзка с предстояща процедура по регистриране на пътно превозни средства с животинска тяга на територията на Община Балчик е необходимо собствениците да подадат декларация по утвърден образец за вида на ППС с животинска тяга.


Срок за подаване на декларацията: до 15.02.2010г.

 

Място за подаване : гише №3 на информационен център в сградата на общинска администрация Балчик - пл. " 21 Септември "№6.

 

Допълнителна информация: Румен Цонев - ст.специалист СС  - тел.7-10-45
НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик