• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Заповед №946/11.08.2020 г. Изработване на ПУП - ПЗ за ПИ 39459.505.20 по КК на с. Кранево м-т. „Поляните”, община Балчик

Прикачени файлове: