• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Заповед №947/11.08.2020 г. изработване на ПУП - ПЗ за ПИ 53120.507.350 по КК на с. Оброчище

Прикачени файлове: