• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Кандидатите за препроители подават следния пакет документи:

1. Заявление
2. CV
3. Съгласие за обработване на лични данни
4. Копие от диплома
5. Удостоверение за банковата сметка
6. Дигитална снимка на e mail: snimka@balchik.bg

Сайт на Националния статистически институт