• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

    Днес, 04.08.2020 г., Общинска служба по земеделие - гр. Балчик уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, че на основание чл. 72, ал. 3 от Правилника за приложение за закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ са изготвени предварителни регистри на декларираните и заявени за ползване земеделски имоти от собственици и ползватели за землищата на територията на община Балчик.
   Промени в предварителните регистри могат да се правят в срок до 15 август 2020 год., при промяна в декларациите/заявленията, както и за отстраняване допуснати грешки, неточности, дублиране на имоти.