• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 04.08.2020 г.


Заявление с вх. № УТ-2083-70/ 16.06.2020 г. за издаване на виза за проектиране за ПИ 53120.504.168 по КК на с. Оброчище, Община Балчик, по реда на чл. 140, ал. 1, т.З от ЗУТ е издадена виза с № 67/ 16.06.2020 г., засягаща ПИ 53120.504.167, по КК на с. Оброчище, Община Балчик


Прикачени файлове: