• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текстаП О К А Н А

ЗА ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА
ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2019 г.

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 36, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет в община Балчик, председателят на Общински съвет Балчик кани жителите на общината за обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2019 г. и на сметките за средства от Европейския съюз на община Балчик за 2019 г.

Публичното обсъждане ще се проведе на 11.08.2020 г. от 14:00 часа в залата на Общинска администрация Балчик, първи етаж.Прикачени файлове: