• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

 З А П О В Е Д

№ 2

гр.Балчик, 04.01.2010 г.


         На основание чл.44, ал.1, т.4 и ал.2 от ЗМСМА, чл.3, ал.1 от ЗДвП, Писмо с вх.№30-21-104/18.12.2009 г. от фирма "HIDROTEK" и с цел недопускане на инциденти по време на строително монтажни работи в изпълнение на проекта "Разширяване и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа" - Балчик


Н А Р Е Ж Д А М :


1.     Въвеждам временни забрани за обществено ползване на улици в гр.Балчик, както следва:

-         ул."Гео Милев" от 04.01.2010 г.до 31.01.2010 година. Определям обходен маршрут за движение: ул."Приморска"- ул."Самара и обратно.

-         ул."Теменуга" от 30.12.2009 г.до 12.02.2010 година. Определям обходен маршрут за движение: ул."Г..Бенковски"- ул."Славянска" и обратно и ул."Х.Димитър"/част"-ул."Иречек" и обратно.


2.     До посочените крайни дати от въведените временни забрани за обществено ползване, улиците да бъдат възстановени напълно!

 

3.     Временната организация на движението на обектите да се създаде от Мениджъра на проекта, в изпълнение на "Проект за ВОД", изготвен в съответствие с "Наредба №16/23.07.2001 г. за ВОД при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците" и съгласуван със Сектор "Пътна полиция"- Добрич.


4.     Да бъде ограничено, а в момента на извършване на изкопните  работи и спирано преминаването на пешеходци.


5.     След завършване на СМР уличните платна, тротоарите и       прилежащите площи да бъдат възстановени и почистени.


6.     Да не се извършват дейности, създаващи силен шум, в часове извън

      интервала 08.00ч. до 14.00 ч. и от 16.00ч. до 20.00 часа.


 

  Настоящата заповед да се връчи на Общинското звено за охрана, РУ на МВР-Балчик и Мениджъра на проекта за сведение и изпълнение .

                                                                             

 

 

 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на община Балчик