• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Проекти за подробен устройствен план
съгласно чл. 128 ал.2 от Закон за устройство на територията

дата на публикуванe
вх. №
относно
07.07.2020 г.
УТ-2117-11/10.06.2020 г.
Пътна връзка на Път I-9 Каварна- Балчик- Оброчище- КК Албена-Варна, при км 77+733, отляво, за обслужване на ПИ 53120.38.208
10.06.2020 г.
УТ-2002-4/02.03.2020 г.
УПИ VII (ПИ 02508.6.195) и VIII (ПИ 02508.6.199) в кв. 7 по плана на в.з. „Овчаровски плаж”, гр. Балчик
УТ-2117-5/28.02.2020 г.  ПУП–ПЗ за ПИ 39459.506.99 по КК на м-т „Поляните”, с. Кранево, Община Балчик
УТ-2117-6/13.05.2020 г.  ПУП–ПЗ за ПИ 39459.506.74 по КК на м-т „Поляните”, с. Кранево
УТ-2117-8/30.06.2020 г. ПУП–ПЗ за ПИ 02508.59.189 по КК на м-т „Сухите лозя”, гр. Балчик
УТ-2117-9/04.06.2020 г. 

ПУП–ПЗ за ПИ 02508.59.18 по КК на м-т „Сухите лозя”, гр.
Балчик

УТ-2117-10/10.06.2020 г.  ПУП–ПЗ за ПИ 39459.506.207 по КК на м-т „Поляните”, с. Кранево