• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение Протокол от 26.06.2014 г.

По четиринадесета точка от дневния ред: Предложение за даване на съгласие за прехвърляне на части от имоти между община Балчик и Деница Петкова, Велислава Александрова, Галя Герчева, Йоанна Рачовска и Христина Несторова.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

ОТТЕГЛЕНА ОТ ВНОСИТЕЛЯ