• Размер на текста:
 • Намали размера на текста
 • Увеличи размера на текста

Решение 602 Протокол 40 от 24.05.2014 г.

По първа точка от дневния ред: Предложение за награждаване на учители по повод 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 602: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с докладни записки от СОУ „Хр. Смирненски" с.Оброчище, ЦДГ „Първи юни" ОУ "Антим І", ОДК Балчик, ЦДГ № 1 "Здравец",  Оброчище, ПУИ „Акад. Т. Самодумов", ОУ Г.С. Раковски" с. Сенокос с вх. № № 31-01-10/10.05.2014, 31-11-2/10.05.2014 г., 31-07-7/12.05.2014 г, 24-07-5/12.05.2014 г., 31-15-6 /12.05.2014, 31-18-5/12.05.2014 г., 31-10-312.05.2014 г.; протоколи  и предложения от ОУ „В. Левски" с. Соколово, , ОДЗ № 2 "Знаме на мира", ОУ „Св.св. Кирил и Методий", ЦДГ № 3 „Чайка", СОУ "Христо Ботев"и Клуб на учителите - пенсионери, Общински съвет - Балчик

реши :

1. По повод 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, награждава със званието "Учител на годината-2014 в Община Балчик" и  парична награда от по 100.00 лева на човек следните учители:

СОУ "Христо Ботев" Балчик

 1. Антонина Атанасова Нейчева - главен учител по история в прогимназиален и гимназиален етап на СОУ „Христо Ботев" от 1977 година, с десетки успешни випуски и стотици подготвени ученици по гражданско образование през всичките 38 години работа като учител на децата на Балчик
 2. Захаринка Иванова Сивова - старши учител математика, физика и информатика в прогимназиален и гимназиален етап
 3. Иванка Пейчева Нейчева - старши учител по български език и литература и изявен класен ръководител в прогимназиален етап

ОУ "Антим І" Балчик

 1. Ивелина Димитрова Добрева - Стоянова - старши учител по български език и литература, прогимназиален етап
 2. Калинка Петрова Шишкова - старши учител, начален етап

ОУ "Св.св. Кирил и Методий"

 1. Стоянка Дякова Димитрова - старши учител, начален етап
 2. Гинка Иванова Василева  - старши учител по биология и химия, прогимназиален етап

СОУ "Хр. Смирненски" с. Оброчище

 1. Веска Тодорова Кулева - старши учител, начален етап
 2. Румяна Хараламова Георгиева - старши учител по български език и литература, прогимназиален етап
 3. Павлина Стоянова Тодорова - старши учител по математика и физика, гимназиален етап

ОУ „Г. С. Раковски"с. Сенокос

 1. Нора Иванова Трифонова  - старши възпитател, начален етап
 2. Маргарита Христова Белева - старши възпитател, прогимназиален етап

ОУ „Васил Левски" с. Соколово

 1. Севдалина Петкова Димитрова - възпитател, начален етап
 2. Антон Иванов Симеонов - възпитател в прогимназиален етап

ПУИ "Акад. Тодор Самодумов" с. Кранево

1. Никола Костадинов Петков - старши възпитател, прогимназиален етап

Общински детски комплекс Балчик

 1. Петър Драгнев Златев - хореограф на Мажоретен състав при ОДК
 2. Марина Борисовна Башева - старши учител - хореограф на ТФ „Ритъм" при ОДК

Целодневни детски градини

 1. Димитра Андреева Томова - директор на ЦДГ № 3 "Чайка" Балчик
 2. Иванка Георгиева Бързакова - главен учител ОДЗ № 2 "Знаме на мира" Балчик
 3. Донка Добрева Генова - старши учител ОДЗ № 2 "Знаме на мира" Балчик
 4. Марина Георгиева- старши учител ЦДГ № 1 "Здравец" Балчик
 5. Марияна Георгиева Брашнарова - старши учител в ЦДГ "Първи юни" с. Оброчище
 6. Донка Стефанова Дерменджиева - старши учител и временно изпълняващ длъжността директор на ЦДГ „Звездица" с. Соколово

Учители - пенсионери

 1. Христо Войчев - 71 години, учител по математика
 2. Мария Йорданова - детски учител
 3. Недка Кирова - детски учител
 4. Иванка Иванова - детски учител
 5. Мария Горчева - учител по български език и литература

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, регистрирани 20 общински съветници

20 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"