• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 337 Протокол 33 от 24.05.2009 г.

РЕШЕНИЕ 337:          На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с докладни записки от Русанка Йорданова - директор на ЦДГ "Първи юни"                            с. Оброчище с вх. № 31-11-2/08.05.2009г., Васил Петров - директор на ОУ "Антим І" Балчик, протоколи  и предложения от СОУ "Христо Ботев", ОУ "Св.св. Кирил и Методий", СОУ Оброчище, ОУ Соколово, ЦДГ № 1 "Здравец", ОДЗ № 2 "Знаме на мира", ЦДГ Ляхово, Клуб на учителите пенсионери, Общински съвет - Балчик

реши :

1. По повод 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, награждава с парична награда от по 100.00 лева на човек "Учителите на 2009 година в Община Балчик":

СОУ "Христо Ботев" Балчик

1. Величка Маринова Карова - начален учител

2. Жоржета Иванова Пищалова - начален учител

3. Захаринка Иванова Сивова - учител по математика и информатика

ОУ "Антим І" Балчик

1. Митка Иванова Игнатова - начален учител

2. Румяна Василева Петрова - ръководител на компютърен кабинет

ОУ "Св.св. Кирил и Методий"

1. Кръстинка Михайлова Великова - начален учител

2. Светлозар Йолов Митов - учител по физическо възпитание и спорт

СОУ "Хр. Смирненски" с. Оброчище

1. Недялка Костова Петкова - начален учител

2. Денка Събева Карамфилова - начален учител

ОУ "Васил Левски" с. Соколово

1. Василка Иванова Костадинова - начален учител

2. Марияна Йорданова Костадинова - учител по биология, химия, изобразително изкуство

Общински детски комплекс Балчик

      1. Тинка Тодорова Сивриева - директор на ОДК

Целодневни детски градини

1. Виктория Иванова Якова - директор на ЦДГ № 1 "Здравец" Балчик

2. Снежана Божанова Йорданова -детска учителка ЦДГ "Братя Мормареви" Балчик

3. Йорданка Боянова Люцканова - детска учителка ЦДГ № 3 "Чайка" Балчик

4. Галя Василева Великова - детска учителка ЦДГ "Първи юни"                    с. Оброчище

5. Росица Борисова Велянова - детска учителка ЦДГ с. Ляхово

Учители - пенсионери

1. Величка Цонева

2. Гинко Димитров

3. Димка Джилянова

4. Рафаил Велянов

5. Лиляна Новакова

6. Жоржета Джилянова

7. Симеон Спиров

8. Христина Сивкова

Дейци на културата

1. Иван Чернев - 500.00 лева

2. Петко Петков - 500.00 лева