• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение Протокол от 27.06.2013 г.

По осма точка от дневния ред: Предложение за разглеждане и приемане Годишен финансов отчет за дейността на "Медицински център -І-Балчик" ЕООД за 2012 година.    

            Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

ОТТЕГЛЕНА ОТ ВНОСИТЕЛЯ