• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение Протокол от 30.05.2013 г.

По шеста точка от дневния ред: Разглеждане отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Балчик за първото тримесечие на 2013 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

За информация, не се гласува.