• Размер на текста:
 • Намали размера на текста
 • Увеличи размера на текста

Решение 349 Протокол 25 от 24.05.2013 г.

По първа точка от дневния ред: Предложение за награждаване на учители по повод 24 май 2013 година - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 349: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, , във връзка с докладни записки от СОУ "Христо Ботев", ПГ за КОС „А. Константинов, ОУ "Антим І", ЦДГ № 1 "Здравец",  ЦДГ „Първи юни" Оброчище, ОДК Балчик, ПУИ „Акад. Т. Самодумов", ОУ „Св.св. Кирил и Методий" с вх. № № 31-04-12/22.04.2013, 31-09-7/26.04.2013 г., 31-07-6/08.05.2013 г, 31-15-3/09.05.2013 г., 31-11-2/08.05.2013, 24-07-1/13.05.2013 г., 31-18-4/15.05.2013 г., 31-05-17/15.05.2013 г.; предложение от Клуб на учителите - пенсионери с вх. № 36-76-1/15.05.2013 г., протоколи  и предложения от ОУ „В. Левски" с. Соколово, ОУ с. Сенокос, ОДЗ № 2 "Знаме на мира", ЦДГ № 3 „Чайка", СОУ „Хр. Смирненски" с.Оброчище, Общински съвет - Балчик

реши :

1. По повод 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, награждава със званието "Учител на годината-2013 в Община Балчик" и  парична награда от по 100.00 лева на човек следните учители:

СОУ "Христо Ботев" Балчик - учителите подготвили достойното представяне на учениците от училището и България в „Евроскола" в Страсбург през октомври 2012г.

 1. Антонина Атанасова Нейчева - главен учител по история в прогимназиален и гимназиален етап
 2. Левоник Михран Санджакян - старши учител по история и философия в прогимназиален и гимназиален етап
 3. Милка Тодорова Морянова - старши учител по английски език в начален и прогимназиален етап

ОУ "Антим І" Балчик

 1. Маргарита Николова Пенчева - старши възпитател, прогимназиален етап
 2. Донка Николова Милева - старши учител, начален етап

ОУ "Св.св. Кирил и Методий"

 1. Севдалина Атанасова Пенева - старши учител, начален етап
 2. Елена Божидарова Дякова  - старши учител по география и химия, прогимназиален етап

СОУ "Хр. Смирненски" с. Оброчище

 1. Желязка Георгиева Атанасова - старши учител, начален етап
 2. Жана Иванова Брашнарова - учител по математика
 3. Наталия Николаевна Добрева - учител по руски език

ОУ „Г. С. Раковски"с. Сенокос

 1. Мария Петрова Драганова  - старши възпитател, начален етап
 2. Илия Тодоров Димитров -учител по български език и литература и по английски език  в прогимназиален етап

ОУ „Васил Левски" с. Соколово

 1. Васил Атанасов Василев - старши възпитател, начален етап
 2. Павлин Михайлов Павлов - старши учител по математика, информатика и физика  в прогимназиален етап

ПГ за КОС "Алеко Константинов" Балчик

 1. Емилия Желева Донева - старши учител по физическо възпитание и спорт

ПУИ "Акад. Тодор Самодумов" с. Кранево

1. Иванка Ганчева - старши възпитател, прогимназиален етап, ръководител на театрална група

Общински детски комплекс Балчик

 1. Милк а Антонова Маврова - вокален педагог, ръководител на вокална група „Морски перли" при ОДК

Целодневни детски градини

 1. Петранка Колева Атанасова- старши учител ЦДГ № 1 "Здравец" Балчик
 2. Йовка Илиева Димова - старши учител ДГ „Братя Мормареви"
 3. Даринка Николова Ганева - старши учител ОДЗ № 2 "Знаме на мира" Балчик
 4. Миглена Александрова Николова - старши учител ЦДГ № 3 "Чайка" Балчик
 5. Николинка Желева Николова - старши учител в ЦДГ "Мир" с. Сенокос
 6. Виолета Богданова Стойнева - старши учител в ЦДГ "Първи юни" с. Оброчище
 7. Марийка Стоянова Радева - директор на ЦДГ „Звънче" с. Църква

Учители - пенсионери

 1. Тодор Тодоров - 70 години, учител по музика, ръководител на три вокални формации към клубове на пенсионера
 2. Пенка Ангелова Войчева - начален учител
 3. Мария Бялова - начален учител
 4. Пенка Димитрова- начален учител
 5. Жечка Пенева - начален учител
 6. Живка Иванова - детска учителка
 7. Надка Туфанова - детска учителка

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"