• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 336 Протокол 32 от 18.05.2009 г.

РЕШЕНИЕ 336: На основание чл. 21, ал. 1, т. 3 и чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик избира СТЕФАН СТОЯНОВ ПАВЛОВ за председател на общински съвет.