• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 335.1 Протокол 32 от 18.05.2009 г.

РЕШЕНИЕ 335.1: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик избира комисия за провеждане на избор на председател на общински съвет в състав:

         Председател:     д-р Светомир Михайлов

         Членове:            Красимира Любенова

                                     Ерджан Тургут

                                     Енчо Йорданов

                                     Атанас Жечев Георгиев