• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение Протокол 19 от 29.11.2012 г.


По първа точка от дневния ред: Информация за отчета на бюджета на община Балчик за третото тримесечие на 2012 година. 

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината