• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 239 Протокол 17 от 27.09.2012 г.

25. Предложение за отпускане на 3120 лева като разход за награда на група от 24 ученици и 2 учители от СОУ "Христо Ботев" Балчик за участието им в симулация на сесия на Европейския парламент в Страсбург.

         Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 239:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА И във връзка с докладна записка от директора на СОУ "Христо Ботев" град Балчик, с вх. № 31-04-17/26.09.2012 г., общински съвет - Балчик

РЕШИ:

1. Определя сумата от 3120.00 лева (по 120.00 лева на участник) като разход за награда на група от 24 ученици и 2 учители от СОУ "Христо Ботев" град Балчик за участието им в симулация на сесия на Европейския парламент в Страсбург.

2. Упълномощава кмета на община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

14 "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"