• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение Протокол от 27.09.2012 г.

По двадесета точка от дневния ред: Предложение за субсидиране НЧ "Стефан Караджа-1941" с. Стражица.

Вносител: Красимир Кунев - председател на ПКОКМД

ОТТЕГЛЕНА