• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение Протокол 17 от 27.09.2012 г.


По първа точка от дневния ред: Информация за отчета на бюджета на община Балчик за второто тримесечие на 2012 година. 

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

Само за информация, без гласуване.