• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 189 Протокол 15 от 17.07.2012 г.

По пета точка от дневния ред: Предложение за именуване на нов обект от местно значение в землището на с. Рогачево, община Балчик.

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 189:  На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик дава съгласие за именуване на обект от местно значение в землището на с. Рогачево, с името: комплекс "Бутик Вилас" и включването му в ЕКАТТЕ на Република България.

ГЛАСУВАНЕ:

19 "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"