• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 308 Протокол 31 от 15.05.2009 г.

РЕШЕНИЕ 308: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик реши:

1. Да се изкупят акциите, собственост на "СТАР ГРУП" ООД, представляващи 51% от капитала на "СПА ЦЕНТЪР КРАНЕВО"АД за сумата до 4 200 000 лв.

2. Да се изкупят: - поземлен имот № 39459.503.24 с площ от 3080 кв.м., находящ се в с. Кранево, община Балчик, област Добрич и поземлен имот № 39459.501.231 с площ от 5167 кв.м. находящ се в с. Кранево, община Балчик, област Добрич за сумата от 500 000 евро - общо, без включен ДДС, съгласно предварителен договор от 31.03.2009г. и протокол от заседанието на Съвета на директорите на "СПА ЦЕНТЪР КРАНЕВО"АД проведено на 25.03.2009г.

3. Упълномощава кмета на община Балчик да предприеме последващите правни  и фактически действия по избор на кредитна институция.

4. Упълномощава кмета за последващи действия по изпълнение на решението.