• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 121 Протокол 11 от 26.04.2012 г.

По двадесет и втора точка: Предложение за утвърждаване на календарен план на културните събития на територията на община Балчик.

         Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 121: На основание чл. 21, ал. П, във връзка с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик утвърждава календарен план за провеждане на фестивали, културни и публични събития както следва:

I. Общински и общоградски празници и чествания с местно значение

06.01.2012 год.                              Богоявление

31.01.2012 год.                              134 години от Освобождението на Балчик от османско владичество

19.02.2012 год.                              139 години от гибелта на Васил Левски

03.03.2012 год.                              Национален празник - 134 години от Освобождението на Българи

08.03.2012 год.                              Международен ден на жената

07.04.2012 год.                              IX Фестивал на любителските състави „Лазаровден"

08.04.2012 год.                              Международен ден на ромската общност

01-30.05.2012 год.                         Майски празници на културата

24-27.05.2012 год.                         Фотографски пленер

12-26.05.2012 год.                         Международен пленер за студенти по архитектура

27-28.05.2012 год.                         Международна архитектурна среща „Знаци на времето"

24.05.2012 год.                              Ден на град Балчик

01.06.2012 год.                              Международен ден на детето

02.06.2012 год.                              Ден на Ботев и загиналите за Свободата на България

06.09.2012 год.                              Ден на Съединението - 127 години

21.09.2012 год.                              Ден на възвръщането на Балчик в пределите на България - 72 години

01-30.12.2012 год.                         Коледни, новогодишни и други зимни празници

 

ІІ.      Празници и прояви с регионално и национално значение

Юни 2012 год.                               Национален пленер на карикатурата

Април 2012 год.                            Национален пленер „Художници, Балчик, Любов"

11.08.2012 год.                              Национален събор-надпяване на хората от третата възраст

22-25.09.2012 год.                         Фолклорен фестивал „Море от ритми"

20-30.09.2012 год.                         Национални празници на културата „АЛБЕНА"

 

III.    Събития с международно участие и значение

06-10.06.2012 год.                         Международен хоров фестивал „Черноморски звуци"

05-20.06.2012 год.                         Международен фестивал „Славянски венец"

19.06-04.07.2012 год.                    Международен фестивал „Славянски букет"

Юни 2012 год.                               Пленер „Европейски хоризонти"

Юни 2012 год.                               Международен фестивал „Процес-пространство"

12-25.06.2012 год.                         Международен танцов фестивал „Слънчева България"

20-30.06.2012 год.                         Международен творчески фестивал „Славянски венец" за литература и творчество

20-30.06.2012 год.                         Международен фестивал-спартакиада „Славянски Олимп"

25.06.-02.07.2012 год.                   „Трикси" - Еко форум и международен фестивал на изкуствата

25.06-06.07.2012 год.                    Международен детски фестивал „Усмивките на морето"

12.06.-29.07.2012 год.                   Международен фестивал „Нова вълна на идеи"

29.06.-07.07.2012 год.                   Международен филмов фестивал за късометражно кино

6-12.07.2012 год.                           Международен фестивал на английския език „Светът в

детските длани"

28.07.-04.08.2012 год.                   Международен фестивал "Balchik Classic Days"

20.07.-17.08.2012 год.                   Международен танцувален маратон „Славянски венец"

10-12.08.2012 год.                         Международен фолклорен фестивал „Нестия-Балчик"

18-28.08.2012 год.                         Международен фестивал „Славянски венец"

20-27.08.2012 год.                         Международен детски фестивал на изкуствата „Трикси"

17-27.08.2012 год.                         Международен танцов фестивал „Слънчева България"

01-15.09.2012 год.                         Театрален фестивал „Младите в изкуството-ВИА ПОНТИКА"

Решението е прието със "За" - 17 гласа , "Против" - 0 гласа, "Въздържал се" - 0 гласа