• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 119 Протокол 11 от 26.04.2012 г.

По деветнадесета точка: Предложение за разглеждане и приемане Отчет за дейността на Районно управление "Полиция" Албена през 2011 година.

         Вносител: Никола Аркалиев - председател на ПКОРСТ

РЕШЕНИЕ 119: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик приема Отчет за дейността на Районно управление "Полиция" Албена през 2011 година

Решението е прието със "За" - 19 гласа , "Против" - 0 гласа, "Въздържал се" - 0 гласа