• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 118 Протокол 11 от 26.04.2012 г.

По осемнадесета точка: Предложение за разглеждане и приемане Отчет за дейността на служителите на Районно управление "Полиция" град Балчик през 2011 година.

         Вносител: Никола Аркалиев - председател на ПКОРСТ

РЕШЕНИЕ 118: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик приема Отчет за дейността на служителите на Районно управление "Полиция" град Балчик през 2011 година.

Решението е прието със "За" - 19 гласа , "Против" - 0 гласа, "Въздържал се" - 0 гласа