• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 55 Протокол 6 от 26.01.2012 г.


Т.15. Предложение за отпускане на финансови помощи.

          Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 55: На основание чл. 21, ал. 2 и т. 6 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик отпуска еднократни финансови помощи, както следва:

1. Рамадан Мехмедов Мехмедов от с. Ляхово, за погребението на съпругата му, в размер на 100.00 (сто) лева.

2. Юлия Софрониева Михайлова от с. Стражица, за лечение, в размер на 200.00 (двеста) лева.

3. Ани Ангелова Янкова от град Балчик, за лечението на детето й Йозкан Анев Ангелов, в размер на 50.00 (петдесет) лева.

4. Васил Йорданов Василев от с. Оброчище, за лични документи, в размер на 50.00 (петдесет) лева. Сумата да се получи от кмета на селото, за изготвяне на лични документи.

5. Елена Красимирова Щерева от гр. Балчик, за лечението на детето и Себат Салиева, в размер на 50.00 (петдесет) лева.

6. Мария Николова Стамова от с. Оброчище, за лечение, в размер на 300.00 (триста) лева.

7. Станислава Христова Жечева от град Балчик, за закупуване на две пътни карти от Балчик до Добрич, за синовете и Игнат Георгиев Игнатов и Христо Георгиев Игнатов, ученици в ПТВМ - Добрич, до края на учебната 2011/2012 година.

Гласували поименно "За" - 19 гласа , "Против" - 0 гласа, "Въздържал се" - 0 гласа