• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 33 Протокол 4 от 15.12.2011 г.

По т.21. Разглеждане Докладна от Виктор Лучиянов - председател на ОбС за дарение на ОУ "Антим І" град Балчик.

         Вносител: Виктор Лучиянов - председател на ОбС

РЕШЕНИЕ 33: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 33, ал. 2, т. 1 от Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско и във връзка с честването на 70 годишен юбилей на ОУ "Антим І" град Балчик, общински съвет - Балчик:

1. Дарява ОУ "Антим І" град Балчик с един брой лаптоп, на стойност 840 лева;

2. Награждава Васил Петров - бивш директор, дългогодишен и заслужил учител в ОУ "Антим І, будител на балчишката общественост, с Благодарствен адрес и парична награда от 1000 (хиляда) лева.

Гласували "За" - 19 гласа , "Против" - 0 гласа, "Въздържал се" - 0 глас