• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 10 Протокол 3 от 08.12.2011 г.

РЕШЕНИЕ 10: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 38, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет - Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, общински съвет Балчик избира Постоянна комисия по образование, култура и младежки дейности, в следния състав:

Председател:     Красимир Трифонов Кунев

Гласували "За" - 12 гласа , "Против" - 3 гласа, "Въздържал се" - 5 гласа

Членове:   д-р Маргарита Калинова Вичева

Росица Василева Пенева

Никола Марков Аркалиев

Силвия Атанасова Тодорова

Иванка Георгиева Бързакова

Д-р Урал Джевджетов Бекиров

Гласували всички членове "За" - 21 гласа , "Против" - 0 гласа, "Въздържал се" - 0 гласа