• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 301 Протокол 29 от 31.03.2009 г.

РЕШЕНИЕ 301: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик отпуска еднократна финансова помощ в размер на 300.00 лева на Бисер Андреев Митев от с. Ляхово, община Балчик, за подпомагане на семейството.