• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 300 Протокол 29 от 31.03.2009 г.


РЕШЕНИЕ 300: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 6 от ЗМСМА, общински съвет -Балчик отпуска еднократна финансова помощ в размер на 500.00 лева (петстотин лева) на Детелина Иванова Иванова от град Балчик, за лечение.