• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 299 Протокол 29 от 31.03.2009 г.

РЕШЕНИЕ 299: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общинския съвет дава съгласието си да бъде предоставено гориво за 2009г. в рамките на предвидените средства по бюджета за дейност "Вътрешен ред и сигурност", както следва:

- на РПУ гр. Балчик бензин            А 95Н                            3000 литра

- на РПУ кк Албена бензин             А 95Н                            1500 литра

- на PC " ПБЗН " гр. Балчик           А 95Н                              700 литра

- на Гранична полиция гр. Балчик газ пропан бутан            500 литра

За РПУ Балчик и РПУ Албена от общо определените лимити за гориво            50 % да бъдат използвани за обхождане на селските райони и вилните зони в Балчик

Упълномощава кмета на Общината да извърши последващи действия за разпределение на лимитите по тримесечия и автомобили, по отчетността на изразходваните количества.