• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 298 Протокол 29 от 31.03.2009 г.

РЕШЕНИЕ 298: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, общински съвет Балчик приема информацията за дейността на Районна служба ПБС - Балчик и Районна Служба ПБС - Албена за 2008 година и отчетите за дейността на служителите от РПУ - Балчик и РПУ - Албена през 2008 година, съгласно Приложенията.