• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 263 Протокол 29 от 31.03.2009 г.

РЕШЕНИЕ 263:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 24, т. З от Закона за общинския бюджет, Общински съвет дава съгласието си да бъде отпуснат временен безлихвен заем от набирателната сметка на общината в размер на 300 000 лева.

2. Срок за погасяване на заема - не по-късно от 30 юни 2009 г.

3. Задължава кмета на общината да предприеме последващи мерки и действия за изпълнение на решението.