• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 2 Протокол 1 от 04.11.2011 г.

т. 1. Избор на председател на общински съвет - Балчик

РЕШЕНИЕ 2: На основание чл. 24, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик избира за председател на общински съвет - Балчик - г-н Виктор Лучиянов Митраков.