• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 1 Протокол 1 от 04.11.2011 г.

т. 1. Избор на председател на общински съвет - Балчик


РЕШЕНИЕ 1: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик избира комисия за провеждане на избор за председател на ОбС, в състав:

         Председател:     д-р Урал Джевджетов Бекиров

         Членове:            1. Стефан Каров Стефанов

2. Никола Марков Аркалиев

3. Христо Петров Христов

4. Красимир Трифонов Кунев