• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 901 Протокол 69 от 14.10.2011 г.

Т.3. Предложение за повторно приемане на Решение 894, прието по Протокол № 68 от заседание на Общински съвет - Балчик на 20.09.2011 година.

Вносител: Стефан Павлов - председател на ОбС

РЕШЕНИЕ 901: На основание чл. 21, ал. 1, т. 24, т. 8 и чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик, приема повторно Решение 894, прието по протокол № 68 от заседанието на Общински съвет - Балчик, проведено на 20.09.2011 г.

Решението е гласувано поименно със "За" - 19, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0