• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 899 Протокол 69 от 14.10.2011 г.

Т.1. Предложение за избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на с. Безводица до назначаване на кметски наместник, поради освобождаване на кмета с Решение на ОИК.

Вносител: Стефан Павлов - председател на ОбС

РЕШЕНИЕ 899: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 42, ал. 4 от ЗМСМА и Докладна записка с вх. № 461 от 27.09.2011 година от г-н Митко Петров - зам.-кмет на община Балчик, общински съвет - Балчик избира Съби Крумов Василев за временно изпълняващ длъжността кмет на с. Безводица до края на настоящия мандат.

Решението е гласувано със "За" - 19, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0