• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 884 Протокол 67 от 30.08.2011 г.

Т. 24. Предложение за определяне на единни условия и цени за медийни услуги /публикации в общински вестник "Балчик"/, по време на предстоящата предизборна кампания - 2011 г. от политическите партии, коалиции и инициативни комитети.

Докладва: Митко Петров - зам.-кмет на общината

РЕШЕНИЕ 884:  1. На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 138 от Изборния кодекс, Общински съвет Балчик определя следните цени за предизборни публикации и агитационни материали на регистрираните за участие в предстоящите избори - 2011 г. партии, коалиции от партии и инициативни комитети от Общински седмичен вестник ,,Балчик":

-          за първа страница -                                                 0.40 лв./кв. см

-          каре до главата на вестника -                               0.50 лв./кв. см

-          каре за вътрешна страница -                                0.25 лв./кв. см

-          каре за външна страница -                                    0.35 лв./кв. см

-          малки обяви до 10 думи -                                       2.00 лв./бр.

-          вмъкване на агитационни материали -              0.10 лв./бр.  

2. Общински съвет - Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички необходими фактически и правни действия за публикуване на настоящото решение на интернет страниците на Община Балчик и Общински седмичен вестник ,,Балчик", както и незабавното му изпращане на Сметната палата и на Централната избирателна комисия.  

Гласували поименно със "За" - 17, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0