• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 882 Протокол 67 от 30.08.2011 г.

Т.22. Предложение за награждаване на състезатели на СКЛА "Черно море - 2005" град Балчик.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗСК

РЕШЕНИЕ 882:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с приключването на състезателната година на СКЛА "Черно море - 2005" град Балчик и завоювалите двадесет медала от Републикански първенства и един от Балканско първенство, общински съвет - Балчик награждава с парична награда от по 400.00 (четиристотин) лева отличилите се спортисти и треньора на отбора, както следва:

1. Атанас Илиев Папазов      

2. Айхан Бейсим Апти

3. Здравко Пламенов Димитров

4. Борис Йорданов Йорданов

5. Андриан          Андреев

Гласували поименно със "За" - 17, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0