• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 819 Протокол 63 от 24.05.2011 г.

т.6. Предложение за изменение на Решение 806 по Протокол   № 62 от редовно заседание на ОбС Балчик, проведено на 28 април 2011 година.

     Вносител: Стефан Павлов - председател на ОбС Балчик

РЕШЕНИЕ 819:  На основание чл. 21, ал. 2 и ал. 1, т. 24 във връзка с чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА; чл. 24а, ал. 5 от Закона за автомобилните превози, Общински съвет Балчик изменя Решение 806 по Протокол № 62 от заседание на ОбС  Балчик, проведено на 28 април 2011 година, както следва:

1. Определя максимална цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег за територията на Община Балчик:

- дневна тарифа, в размер на 1.30 лева;

- нощна тарифа, в размер на 1.70 лева.

Гласували поименно със "За" - 19, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0