• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 817 Протокол 63 от 24.05.2011 г.

т.4. Предложение за подпомагане на училищата за организиране на тържествата по повод 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

     Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

РЕШЕНИЕ 817:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка тържественото честване на 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост и Празник на град Балчик, Общински съвет - Балчик

реши:

1. Определя сумата 3828.00 лева, по 2.00 лева/ученик, като разход за почерпка на учениците от общината за честване на 24-ти май 2011 г., както следва:

№      Училище                                          Бр. ученици                   Сума лева

1. СОУ "Хр. Ботев"                                 387                       774

2. ОУ "Антим І"                                       360                       720

3. ОУ "Кирил и Методий"                       303                       606

4. СОУ с. Оброчище                               385                       770

5. ОУ с. Сенокос                                     148                       296

6. ОУ с. Соколово                                   106                       212

7. ПГ за КОС „А. Константинов"           123                       246

8. ПУИ „Акад. Т. Самодумов"                 102                       204

                   Всичко:                                 1914 ученици     3828 лева

Гласували поименно със "За" - 19, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0