• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 816 Протокол 63 от 24.05.2011 г.

т.3. Награждаване на ученици по повод 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

     Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

РЕШЕНИЕ 816:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка предложения от СОУ "Хр. Ботев", ОУ "Св.св. Кирил и Методий", ОУ "Антим І", СОУ Оброчище, ПУИ Кранево, ОДК Балчик, Общински съвет - Балчик

реши:

Награждава за високи постижения в учението, изкуството и спорта и по повод 24 май 2011 г. - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, с парична награда от по 150.00 лева/човек, следните ученици:

1. Иван Стелиянов Пейчев  - ученик от ХІ клас, СОУ "Христо Ботев" Балчик, за високи успехи в учението и активна дейност в училищния съвет и електронния вестник на училището

2. Диляна Милчева Димитрова - ученичка от VІІІ клас, ОУ "Антим І" Балчик, за отличен успех и много изяви в извънучилищните дейности

3. Жоро Ивелинов Иванов - ученик от VІІІ клас, ОУ "Св.св. Кирил и Методий" Балчик, за отличен успех и високи постижения в извънкласните дейности, активно участие в проекти, презентации, конференции, състезания.

4. Соня Андреева Иванова - ученичка от ІV клас, СОУ "Хр. Смирненски" с. Оброчище, за отличен успех и активно участие в живота на училището

5. Тунджай Елкнур Февзи - ученик от VІІ клас, ПУИ „Академик Тодор Самодумов" с. Кранево - за отлични резултати в учението и изобразителното изкуство.

6. Димитър Василев Кръстев - ХІ клас, танцьор - солист  в ТФ „Ритъм" при Общински детски комплекс Балчик, с 10 годишен принос за завоюване на национални и международни награди от колектива.

Гласували поименно със "За" - 19, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0