• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 692 Протокол 56 от 30.11.2010 г.

5. Предложение за утвърждаване на нов вътрешен безлихвен заем от набирателната сметка.

     Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

РЕШЕНИЕ 692: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 24, т. 3 от Закона за общинския бюджет,  Общински съвет дава съгласието си да бъде утвърден нов заем от набирателната сметка в размер до  300 000 лв. и срок на погасяване  до 30 ноември 2011 г.

Гласували поименно със "За" - 16, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0