• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 716 Протокол 56 от 30.11.2010 г.

РЕШЕНИЕ 716: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик не приема предложението на ПКЗСК за отпускане еднократна финансова помощ на Николай Павлов Петков от град Балчик,     ж. к. "Балик" бл. 15.

Гласували поименно със "За" - 10, "Против" - 0, "Въздържал се" - 4