• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 715 Протокол 56 от 30.11.2010 г.

РЕШЕНИЕ 715: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик не приема предложението на ПКЗСК за отпускане на еднократна финансова помощ на  Мира Ангелова Спирова от с. Оброчище.

Гласували поименно със "За" - 9, "Против" - 0, "Въздържал се" - 5