• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 691 Протокол 56 от 30.11.2010 г.

4. Предложение за изменение на Решение 463 по Протокол № 39 от заседание на ОбС - Балчик, проведено на 12 ноември 2009 година.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

РЕШЕНИЕ 691: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 24 т. 3 от Закона за общинския бюджет,  Общински съвет дава съгласието си да бъде удължен срока за погасяване на заем от набирателната сметка до 31 декември 2010 г.

Гласували поименно със "За" - 16, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0